Beleidsplan & Jaarverslagen – Huisartsenpraktijk aan de Vaart – Hilversum
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk aan de Vaart
Vaartweg 163B 1217 SP
Hilversum

Beleidsplan & Jaarverslagen

Hieronder kunt u het eerste beleidsplan van onze HOED (huisartsen onder een dak) aan de Vaart lezen. Dit beleidsplan bevat onze missie, visie, beleidspunten, de organisatie, ons zorgaanbod, het kwaliteitsbeleid, de communicatie met patiënten/medewerkers/andere zorgverleners, het cliëntenperspectief en de beleidsdoelstelling voor de komende 5 jaar.

In aanvulling op ons beleidsplan maken we jaarlijks een jaarverslag, waarmee we verslag doen van het afgelopen jaar. Het jaarverslag vormt een evaluatie van het gevoerde (kwaliteits-)beleid en de bereikte resultaten in dat jaar. Het beleidsplan en de jaarverslagen vormen belangrijke onderdelen voor onze NHG-praktijkaccreditering. Ons beleidsplan wordt elke drie tot vijf jaar geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

 

Beleidsplan 2020 – 2025

 

Onderstaand vindt u ons jaarverslag van 2022.

Jaarverslag huisartsenpraktijk aan de Vaart 2022