Veelgestelde vragen – Huisartsenpraktijk aan de Vaart – Hilversum
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk aan de Vaart
Vaartweg 163B 1217 SP
Hilversum

Veelgestelde vragen

Niet komen op een afspraak

 Wat verwacht de praktijk van u?Indien u niet kan komen verwachten we dat u de assistente hiervan op de hoogte stelt, dat mag nog dezelfde dag. Wanneer u niets laat horen (tenzij natuurlijk overmacht) zijn we genoodzaakt 25 euro in rekening te brengen. U moet dit bedrag contant betalen bij het volgende consult. U kunt dit niet claimen bij uw ziektekostenverzekering.

 

Inschrijving van nieuwe patiënten

 Hoe kan ik mij inschrijven?De praktijk is open voor nieuwe patiënten in het postcode gebied 1211 t/m 1217, 1221 en 1223. U vindt op de website een inschrijfformulier of u kunt een inschrijfformulier ophalen bij de praktijkassistente. Zodra we het inschrijvingsformulier, kopie identiteitskaart en zorgpas hebben ontvangen kunnen we de gegevens elektronisch opvragen bij uw vorige huisarts Wij maken graag daarna een afspraak voor een kennismakingsgesprek met u.

 

Ik heb een brief gekregen voor het cardiovasculair spreekuur

Waarom deze brief?U hebt een brief gekregen van POH-somatiek die u vraagt een afspraak te maken op een speciaal spreekuur. Dit spreekuur heet cardiovasculair ( hartvaat) spreekuur. We willen de mensen met hoge bloeddruk, gestoorde suiker of hoog cholesterol jaarlijks in kaart brengen om zo het risico op vaatgerelateerde ziekten ( bijv een beroerte) te verkleinen.

 

Ik heb een klacht

Hoe kan ik een klacht indienen?Als u een klacht heeft over de door ons verleende zorg dan kan u dat op verschillende manieren kenbaar maken

 1. mondeling bij de betreffende medewerker;
 2. via het klachtenformulier op deze website;
 3. via het klachtenformulier dat u kan ophalen op de praktijk.

We proberen in eerste instantie de klacht samen met u op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.

 

Spoed

Wanneer 112 en wanneer de huisarts? Wanneer iemand in levensgevaar verkeert moet het alarmnummer 112 worden gebeld.

Is de situatie niet levensbedreigend maar heeft de patiënt of diens familie wel het gevoel dat er spoedeisende hulp nodig is dan is de huisarts hiervoor bereikbaar.

Voorbeelden zijn:

 • een kind met koortsstuipen;
 • een kind dat op zijn hoofd is gevallen;
 • iemand is onwel geworden;
 • iemand is gevallen en kan niet opstaan;
 • iemand met pijn op de borst;
 • een ongeval bij het klussen (een snee met veel bloed);
 • iemand wordt steeds zieker (virale infecties met koorts).

 

Kan ik een rijbewijskeuring aanvragen bij de huisartsenpraktijk?

Nee, helaas doen wij geen rijbewijskeuringen in de praktijk.

U kunt o.a. terecht bij:

 • https://rijbewijskeuringsarts.nl/
 • https://www.rijbewijskeuringofficieel.nl/

 

Kan mijn huisarts een medische verklaring afgeven?

Nee, een geneeskundige verklaring is een schriftelijke verklaring die een oordeel bevat over een patiënt en over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Het is de richtlijn van het KNMG dat een behandelend arts geen geneeskundige verklaring mag afgeven over eigen patiënten.

Geneeskundige verklaringen beoordelen of iemand in staat is om te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen. Maar ook: is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?

Voor dit soort verklaringen moet dus niet de assistentie van de eigen huisarts gezocht worden, maar van een onafhankelijke arts. Vraag aan de instantie die om de verklaring vraagt waar je deze verklaring het beste kunt krijgen.

U kunt voor meer informatie terecht bij:

 • https://verwijsafspraken.nl/?fbclid=IwAR2y3crJrq-5vyuBvxalSxCvHTjNLlvcz25IpIef80tNEgIUoInwnSxdnHA#/verklaringen